O nás

Sem vložte podnadpis

Zamilovaní do umenia

O nás a cieľoch združenia.

Ľudmila Pašková, prezidentka o.z. Art friendly
Eva Hargašová, členka o.z. Art friendly
Peter Hargaš, člen o.z. Art friendly a autor ocenenia

Združenie Art friendly od roku 2012 vytvára podmienky a možnosti pre umelecký rozvoj vo výtvarnej, divadelnej a literárnej oblasti, najmä:

 • organizuje vzdelávacie aktivity, semináre, prezentácie, nepredajné a predajné výstavy,
  organizuje vzdelávacie aktivity pre mládež a dospelých,
  vydáva neperiodickú tlač, propagačné a informačné materiály,
  spolupracuje s neziskovými organizáciami a samosprávou,
  spolupracuje so zahraničnými partnermi.
  organizuje kultúrne a spoločenské podujatia.
Cieľom združenia Art friendly je:

 • práca s deťmi a mládežou,
 • zabezpečovať účasť na sústredeniach a sympóziách na Slovensku a v zahraničí,
 • zúčastňovať sa rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí,
 • popularizácia výtvarného, divadelného a literárneho umenia na Slovensku a v zahraničí,
 • reprezentácia výtvarných, divadelných a literárnych umelcov na rôznych festivaloch a súťažiach.