Online nominácia

2019

Vyhlasujeme cenu

"ART FRIENDLY 2019"

V dnešnej dobe sa odovzdávajú ceny v mnohých oblastiach, ale zabúda sa na jednu dôležitú skupinu. Zabúda sa na donorov, ktorí nezištne a bez verejných zdrojov podporujú umenie. Či literárne, výtvarné, divadelné a hudobné.

Občianske združenie Art friendly ocenila v roku 2018 deväť spoločností.

Poznáte "Art friendly" osobnosť, spoločnosť, združenie alebo inú bezpríspevkovú organizáciu? Chcete sa poďakovať za nezištnú podporu? Nominujte ich prostredníctvom online formuláru. My sa postaráme, aby ich pomoc a úsilie bolo ocenené.

Ocenení získajú certifikát Art friendly a výtvarné dielo od renomovaného výtvarníka.

Výzva je platná od 1.3.2019 do 31.12.2019.

Nominované osobnosti, spoločnosti, združenia a iné bezpríspevkové organizácie budú oceňované priebežne po verifikácií nominácie našou odbornou porotou.

Tešíme sa na Vaše nominácie.


Online nominácia-formulár